Affaldsregulativ

Vores affald skal sorteres og i skraldeskuret på parkeringspladsen har containere til følgende:

 • Mad/bioaffald (kun til brug med udleverede bio-poser)
 • Plast
 • Pap/Karton
 • Papir/aviser
 • Metal
 • Glas
 • Restaffald
 • Textil

Der er enkelte ting som ikke er helt intuitivt, så som pizzaæsker og mælkekartonner skal ikke i pap/karton. Derfor Læs venligst klistermærkerne på containerne eller den udmærkede sorteringsguide som Gladsaxe kommune har lavet link Dansk, link Engelsk, eller se på deres hjemmeside.

Vores pap og plast containere bliver ofte fyldt, der for opfordre vi til at “pakke” affaldet og folde papkasser sammen så der kan være mere i containerne.

Emballering af mindre plastposer

Mindre plastposer bør samles i større poser, så det sikres de ikke fanges vinden. Vi har fået klager over løstflyvende plastaffald og mistænker at vinden tager det når plast containeren tømmer eller er overfyldt.

Planteaffald

Mindre mængder planteaffald, fx afskårne blomster eller potteplanter UDEN potte kan smides på kompostbunken på parkeringspladsen til højre for udkørslen.

Batterier

Skal afleveres i de containere der er opstillet af kommunen, eksempelvis på Bondehavevej eller længere nede af Aldershvilevej, hvor Bindeleddet krydser.

Storskrald

Større effekt til storskrald placeres ved siden af skralderummet mod cykelstativerne, aftenen før afhentning. Alternativt kan det stilles på fortovet ud for opgangen (for C-H), men der er ingen garanti for det i disse tilfælde tages med.
Affaldet skal sorteres og i nogle tilfælde adskilles (eksempelvis skal elektronik fra en elevations seng afmonteres).

Mindre effekter så som elektronikaffald, tøj og andet småt brændbart kan opmagasineres i skralderummet ved siden af opgang G.
H.P. ejendomsservice sørger for de bliver storskald bliver stillet frem umiddelbart før kommunen afhenter storskald (eller koordinere på anden måde om afhentning). Det gælder dog ikke længere større effekter som hverken H.P. eller kommunen må slæbe op ad trapperne.

Storskrald omfatter ikke byggeaffald som muraffald, toiletter, håndvaske og lignende, se evt. kommunenside om byggeaffald.  Andre typer affald skal afleveres på kommunens genbrugsplads. Storskrald omfatter heller ikke træstykker og brædder på over 1 m længde. Træstykker under 1 m bundtes.

Miljøfarligt affald

Afleveres på de af kommunen anviste steder.

Genbrugsplads

Kommunens genbrugsplads ligger på Turbinevej 10.

Datoer for tømning

 • Restaffald og Madaffald: hver mandag
 • Papir og Plast: hver anden mandag
 • Metal, Pap og Glas: hver anden torsdag
 • Storskrald: hver anden onsdag
 • Textil: hver fjerde torsdag

Kalender for afhentning 2024

Yderligere info

Vi henviser endvidere til kommunens orientering om håndtering af affald.