Historie

Nedenstående er direkte gengivelse fra
Dansk Naturfredningsforening – Grusgraven ved Bondehavegård

Indtil 1913 hed gården på nuværende Aldershvilevej 103 Svejgård, men da folketingsmand Jens Peter Lillelund købte gården i 1913 omdøbte han den til Bondehave. Her begyndte han at grave grus. Sønnen Hans Lillelund drev grusgraven videre efter faderens død i 1922 og startede desuden et mørtelværk. Bondehave Mørtelværk var faktisk det næststørste cementfirma i Gladsaxe i 1935.

Bondehavens Grusgrav- og Mørtelværk ved Hans B. Lillelund blev startet i 1945/46, hvor kommunen gav tilladelse til byggeri af cementfabrik og mørtelværk for en tidsbegrænset periode på 10 år. I 1951 blev Bondehavens Mørtelværk nedlagt og solgt til grosserer Høffner. Bondehavens Mørtelværk omfattede følgende matrikler i Bagsværd: 4a, 4bf, 4bd, 4bb, 4bg, 4bl og 4bi.

I 1932 blev Bagsværds første tennisklub med to baner etableret på jord, udstykket fra Bondehave. I 1956 brændte gården og blev ikke genopført, og i 1948 blev der givet tilladelse til at opføre den to-etagers beboelsesbygning, som står på grunden i dag.

Skriv et svar