Husorden

Dette regelsæt er udarbejdet for at opnå den bedst mulige trivsel. Trivsel opnås bedst ved at alle viser hensyn overfor hinanden.

Tilsidesættelse af denne husorden vil blive behandlet i henhold til ejerforeningens vedtægter samt efter lejelovens bestemmelser.

Brændbare væsker o.l.

På grund af brandfare er det ikke tilladt at opbevare brændbare væsker, fyrværkeri o.l. i kælderrum.

Cykler

Cykler skal placeres i de dertil opstillede stativer på området eller i cykelkælderen.

Knallerter

Motorcykler og knallerter må på grund af brandfare ikke henstilles i kælderen.

Barnevogne, rollatorer

Barnevogne og rollatorer må kun opstilles i opgange, hvis de ikke spærrer for hoved- eller kælderdør. Viceværten har beføjelse til at fjerne uden varsel.

Fodring

Det er ikke tilladt at fodre andre dyr end fugle. Fodring skal ske fra de opstillede foderbrætter. Der må ikke fodres med brød.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke afbrændes på trapper eller i kælder. Fyrværkeri må ikke udkastes fra vinduer.

Fællesområder

  • Fællesområderne er for alle.
  • Knallert og cykelkørsel på de grønne områder er forbudt.
  • Opklæbning på vægge og døre i trappeopgange er forbudt.
  • Både, campingvogne o.l. må ikke henstilles på ejendommens område.
  • Hvis de i ejendommen opstillede havemøbler flyttes, skal de sættes tilbage på deres faste plads efter brug. Egne havemøbler, som ikke flyttes efter brug, må kun opstilles efter aftale med viceværten.
  • Åben ild på ejendommens områder er forbudt, dog er det tilladt at benytte grill, hvis dette ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere. Grillen skal opsættes i god afstand fra vinduer.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr i ejendommen. Husdyrene må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere i form af lugt, støj og affald. Husdyrenes efterladenskaber skal fjernes. Hunde skal føres i snor på området.

Legeplads

Legepladsen er forbeholdt børns leg.

Musik og støj

Vis hensyn med musik og støj således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Musik og støj i forbindelse med fester må kun forekomme ifølge aftale med de berørte beboere. Høj musik må ikke spilles for åbne døre eller vinduer.

Brug af maskinværktøj og hamring må foretages i tidsrummet:
Mandag til fredag: 8-20; Lørdag, søndag, helligdage 10-18.
Der må ikke leges og støjes på trapper og i kældergange.

Opgangene

På grund af brandfaren er det ikke tilladt at bruge opgange (eller kældergange) til opbevaring af bohave.

Opslagstavler

Opslagstavlerne i opgangene er til brug for vicevært, bestyrelse, lejer- og ejerforening.

Parabol

Det er ikke tilladt at opsætte parabol.

Tørring af tøj

Tørring af tøj henvises til tørrepladsen samt tørrerummene i kælderen. For brug af vaskekælder og tørrerum henvises til retningslinjer for brug af fællesvaskeri og tørrerum.