Vaskeregler

Benyttelse

Vaskeriet er kun for ejendommens beboere. Der må ikke vaskes for familie og venner.

Åbningstid

Maskinerne kan ikke bruges før kl. 7 og efter kl. 21.

Maskiner

Vaskeriet har en vaskemaskine (med blødgører), en tørretumbler og en strygerulle.
Vasketiden er 40-60 minutter, afhængigt af det valgte program.
Vaskemaskinen har en kapacitet på ca. 9 kg tørt tøj.

Priser

Vaskemaskine: 20 kr. pr. vask.
Tørretumbler: 2 kr. for 4 minutter.
Strygerulle: 1 kr. pr. minut.
Centrifugering er gratis (også ved brug af vaskemaskinens centrifugeringsprogram).

Reservation af vasketur

Der er 8 vasketure pr. dag, hver på 1½ time. Hvis man skal bruge længere tid, kan man reservere flere ture i træk.

1. tur: 7.00-8.30
2. tur: 8.30-10.00
3. tur: 10.00-11.30
4. tur: 11.30-13.00
5. tur: 13.00-14.30
6. tur: 14.30-16.00
7. tur: 16.00-17.30
8. tur: 17.30-19.00
Fra kl. 19.00-21.00 kan der ikke reserveres.

Reservationssystemet er lavet sådan, at det ikke er muligt for andre at starte en maskine, hvis det kolliderer med en reservation, dvs. man kan ikke starte en vask, hvis der er mindre end én time, til en andens reservation starter. Hvis en reserveret tur ikke er påbegyndt et kvarter efter turens start, bliver reservationen annulleret, og andre kan benytte maskinerne i resten af turens varighed.

Tørrekældre

Da vor tørrekapacitet somme tider er i underkanten, opfordres alle brugere af kældrene til at hænge tøjet så tæt som muligt, og til at nedtage det så snart tøjet er tørt og senest 24 timer efter ophængning.

Hvis dit tørretøj er blevet taget ned og er “forsvundet”, så kig efter om det ikke er blevet lagt ind i strygerummet.

Strygerullen

Strygerullen står i strygerummet, ved siden af vaskerummet.

Afregning for strygerullen sker for det tidsrum den er anvendt. Når man er færdig med at rulle kan man afslutte brug af rullen på skærmen i vaskerummet, og man vil da kun skulle betale for den faktisk anvendte tid.

Hvis et stykke tøj sidder fast i strygerullen fordi den betalte tid er løbet ud, aktiveres strygerullen igen på skærmen, tøjet fjernes, og strygerullen afsluttes igen på skærmen.

Renholdelse

Efter endt brug skal maskinerne tørres af og tom emballage fjernes.

Skriv et svar