Generalforsamling 2024

Tid: Mandag den 10. juni 2024 kl. 19.00.
Sted: Mødelokalet i kælderen mellem opg. G og opg. H.

Vi vil løbende opdatere denne side og uploade budget og regnskab (senest 3. Juni)

Vedtægternes §10 bestemmer, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen, dvs. mandag den 20. maj 2024.
Forslag med bilag, samt årsregnskab og budget vil blive fremsendt til medlemmerne
senest en uge før generalforsamlingen (jf. vedtægternes §9, stk. 2.)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 5. Forslag efter §10.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 7. Valg af formand for bestyrelsen.
 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Dokumenter
Vedligeholdelseplan (2017-2026)
Indkaldelse