Vedtægter

Foreningens vedtægter vedtægter ligger sig tæt op ad boligministeriets normalvedtægter. Den eneste forskel er at pantet til ejerforeningen er justeret efter fordelingstal i §31. Link til de samlede vedtægter.

Begrundelsen og let forklaring af vedtægter kan ses i forslaget til generalforsamlingen 2021 link til forslag. Ved generalforsamlingen 2022 blev størrelsen af pantet justeret af hensyn til tinglysning link til forslag.

De tidligere vedtægter, gældende frem til 2021-09-21 kan ses her link.
Vedtægter der gældende mellem 2021-09-21 til 2022-06-14 kan ses her link (kun små forskellige i §31)