Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 2023

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling findes nederst på siden.

Der kan findes referat her (eller den forkortet udgave her)

Årets ordinære general forsamling blev afholdt mandag d. 12. juni kl. 19:00 ved Bagsværd Atletikstadion (Sportscafeen) Bagsværd Hovedgade 86-90. Samme sted som sidste to år.

Grundet krav om 2/3 antal stemmer til større ændringer, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7 August.
Hop til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 5. Forslag efter §10.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 7. Valg af formand for bestyrelsen.
 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Dokumenter

Forslag

Ekstraordinær generalforsamling 2023

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt 7. august, kl. 19:00 i kælderlokalet mellem opgang G og H.
Baggrunden var at få endeligt vedtaget forslaget om altaner.
Dagsorden kan findes her

Referat kan findes her