Generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling 2022

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt mandag d. 13. juni kl. 19:00 ved Bagsværd Atletikstadion (Sportscafeen).
Referat kan findes her.

Grundet krav om 2/3 antal stemmer til vedtægtsændringer, bliver der afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 14 juli.
Hop til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden

Forslag (i fuld tekst)
Nedenfor er forslag opstillet til at give overblik

 1. Justering af vedtægter
 2. Antagelse af bogholder
 3. Renovering af brugsvand
 4. Udskiftning af varmemålere
  Ekstra info – Krav om at alle fordampningsmålere skal udskiftes inden 2027
 5. Parkering og ladestandere

Ekstraordinær generalforsamling 2022

Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt 14. juli, kl. 19:00 i kælderlokalet mellem opgang G og H.
Baggrunden er at få endeligt vedtaget forslaget om ny vedtægt stillet på den ordinære generalforsamling.

Referat kan findes her

Dagsorden (hent som fuldtekst)

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forslag:
  Justering af vedtægter (gentagelse af 1. forslag fra den ordinære generalforsamling)
 3. Eventuelt